Universitat Ambiental d'Estiu a Figueres

Institució AltEmpordanesa per a la Defensa de la Natura


La IAEDEN és una entitat privada, sense afany de lucre, legalment constituïda.

Es va fundar l'any 1980 a partir del Grup de Defensa dels Aiguamolls, que havia iniciat l'any 1976 la gran campanya per a la salvaguarda dels aiguamolls empordanesos.

Té com a objectius la defensa, la divulgació i l'estudi del patrimoni natural de la comarca de l'Alt Empordà. Per aconseguir aquests objectius es val de tots els mitjans al seu abast, sempre dins de la més estricta legalitat.

Per mitjà de la federació amb DEPANA treballa coordinadament amb les principals entitats naturalistes de Catalunya, alhora que, conjuntament, està vinculada a la UICN (Unió Internacional per a la Conservacó de la Natura i els Recursos Naturals).

La IAEDEN manté la seva total independència de qualsevol grup econòmic o polític.

Les úniques fonts regulars de finançament de la IAEDEN són les quotes dels socis. A més, es compta sovint amb subvencions i donacions per a projectes concrets.

El soci de la IAEDEN té, sempre que ho desitja, la possibilitat de col·laborar amb l'entitat, ja sigui formant part de la junta, integrant-se en alguna de les diverses seccions per a participar en els treballs i les activitats d'aquestes o bé aportant la seva experiència profesional en els camps més diversos.

Només tenir un important nombre de socis ens pot portar a assolir plenament els nostres objectius. Ens agradaria comptar ben aviat amb el teu compromís a favor de la natura empordanes:


Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
Ap. Correus 245 - Tel 972 67 05 31
17600 FIGUERES
iaeden@sinex.net